Momsavgifter


I enlighet med Europeiska kommissionens rådande momsregler för e-handel för distansförsäljning till privatpersoner inom EU, kommer vi att tillämpa de rådande svenska momssatserna vid tidpunkten för köpet när vi överskrider den kombinerade försäljningströskeln för all e-handel på distans till alla privatpersoner som är bosatta i EU:s medlemsstater.

Tillfälligt, tills tröskeln nås, kommer Spaniens momssatser att tillämpas.