Köpvillkor


Dessa villkor (“villkoren”) reglerar användarnas (“du” eller “din”) användning av webbplatsen https://spanskklubben.se/ (“webbplatsen”) och ditt förhållande till Fevech Gourmet eVentures, S.L. (som handlar under namnet https://spanskklubben.se/), vars administrationskontor ligger på Carrer Can Ripoll 29, Sant Vicenç de Montalt, Barcelona 08394, Spanien, (hädanefter kallade “vi”, “vår” eller “oss”). Läs dem noga eftersom de påverkar dina rättigheter och skyldigheter enligt lagen. Om du inte samtycker till dessa villkor ska du inte få tillgång till eller använda webbplatsen. Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.

1. Överenskommelse

Genom att använda webbplatsen godkänner du att vara bunden till dessa villkor och tillåta oss att överföra information (inklusive uppdaterad information) för att få information från tredje part, inklusive men inte begränsat till, ditt betal-eller kreditkortsnummer eller kreditupplysningar för att verifiera din identitet, att validera ditt kreditkort, för att få ett första kreditkortstillstånd och att tillåta enskilda köptransaktioner.

2. Rättelser

Vi förbehåller oss rätten att: uppdatera dessa villkor från tid till annan där eventuella ändringar kommer att meddelas dig via ett lämpligt meddelande på webbplatsen. Det är ditt ansvar att kontrollera sådana förändringar. Förändringarna kommer att gälla för webbplatsen efter att vi har gett ett sådant meddelande. Om du inte vill acceptera de nya villkoren bör du inte fortsätta att använda webbplatsen. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter den dag då ändringen träder i kraft, visar din användning av webbplatsen att du godkänner till att vara bunden av de nya villkoren; ändra eller återkalla, tillfälligt eller permanent, denna webbplats och det material som finns i (eller någon del) utan att meddela dig och du bekräftar att vi inte ska vara ansvariga inför dig för varje ändring eller upphävande av webbplatsen eller dess innehåll, och; avaktivera ett användar-ID eller lösenord som vi har gett till dig, oavsett om det valts av dig eller tilldelats av oss, när som helst, om vi anser att du har brutit mot någon av bestämmelserna i dessa villkor.

3. Registrering

Genom att använda denna webbplats, garanterar du att: du har juridiskt rätt att sluta bindande avtal; du är minst 18 år gammal; den personliga information som du måste lämna när du registrerar dig är sann, korrekt, aktuell och fullständig i alla avseenden, och; du inte utger dig för att vara någon annan person eller enhet. Du kommer att meddela oss omedelbart om eventuella ändringar av personuppgifter via e-post på: [email protected]

4. Integritetspolicy

Vi kommer att behandla all personlig information konfidentiellt och kommer endast att använda den i enlighet med vår sekretesspolicy. Vi kommer även att behandla uppgifter om dig i enlighet med vår sekretesspolicy. Genom att använda vår webbplats samtycker du till en sådan behandling och du garanterar att alla uppgifter som du angett är korrekta.

När du handlar på den här webbplatsen kommer vi att be dig att ange personuppgifter för att vi ska kunna identifiera dig, till exempel ditt namn, din e-postadress, faktureringsadress och leveransadress. Vi bekräftar att dessa uppgifter kommer att lagras av oss i enlighet med den registrering vi har hos den spanska dataskyddsbyrån AEPD, på spanska: Agencia Española de Protección de Datos (den spanska motsvarigheten till den svenska dataskyddsmyndigheten). Uppgifter om kreditkort eller annan betalningsinformation kommer att begäras och uteslutande hanteras och lagras av tredje part som är specialister på att hantera e-handelstransaktioner online: Stripe och PayPal, som båda uppfyller de strikta kraven i Payment Card Industry (PCI).

5. Skyddar din säkerhet

För att säkerställa att ditt kredit-, betalnings- eller betalkort inte används utan ditt samtycke kommer Stripe och/eller PayPal att validera ditt namn, din adress och annan personlig information som du lämnar under beställningsprocessen mot lämpliga databaser från tredje part.

Vi tar risken för internetbedrägerier på stort allvar. Eftersom volymen av bedrägliga kreditkortstransaktioner ökar gör vi, tillsammans med Stripe och PayPal, allt för att se till att alla beställningar kontrolleras noggrant med hjälp av den information som redan lämnats. Det finns en möjlighet att vi kontaktar dig för att göra ytterligare säkerhetskontroller, och vi ber om ditt samarbete så att vi kan genomföra dem. Vi kommer inte att tolerera bedrägliga transaktioner och sådana transaktioner kommer att rapporteras till relevanta myndigheter.

Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att sådana kontroller görs. Vid genomförandet av dessa kontroller kan personlig information som du har lämnat utlämnas till ett registrerat kreditupplysningsföretag som kan föra ett register över denna information. Du kan vara säker på att detta endast görs för att bekräfta din identitet, att det inte görs någon kreditupplysning och att din kreditvärdighet inte kommer att påverkas. All information som du lämnar kommer att behandlas säkert och strikt i enlighet med gällande EU-lagar.

6. Överensstämmelse

Webbplatsen får endast användas för lagliga ändamål och på ett lagligt sätt. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar, stadgar och förordningar om webbplatsen och dess användning. Du samtycker till att inte:

ladda upp eller överföra via webbplatsen några datavirus, trojaner, maskar, logiska bomber eller något annat som är utformat för att störa, avbryta eller störa en dators normala driftsprocesser;

ladda upp eller överföra via webbplatsen material som är ärekränkande, stötande eller av obscen karaktär, och

försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, den server på vilken vår webbplats lagras, eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack.

Om du bryter mot denna bestämmelse begår du ett brott enligt EU:s lagstiftning om cyberbrott. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

Vi ansvarar inte för förlust eller skada som orsakas av en distribuerad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina datorprogram, data eller annat äganderättsligt material på grund av att du använder vår webbplats eller laddar ner material som publiceras på den eller på någon webbplats som är länkad till den.

7. Tredjepartslänkar

För att underlätta för våra kunder kan webbplatsen innehålla länkar till andra webbplatser eller material som ligger utanför vår kontroll. Vi är inte ansvariga för sådana webbplatser eller material och vi granskar eller stöder dem inte heller. Vi är inte ansvariga för sekretesspraxis eller innehåll på sådana webbplatser eller för skador, förluster eller kränkningar som orsakats eller påstås ha orsakats i samband med användning av eller tillit till sådan reklam, innehåll, produkter, material eller tjänster som finns på sådana externa webbplatser eller resurser.

8. Beställningar

Alla beställningar är beroende av godkännande och tillgänglighet. Om de beställda varorna inte är tillgängliga kommer du att meddelas via e-post (eller på annat sätt om ingen e-postadress har angetts) och du har möjlighet att antingen vänta tills varan är tillgänglig i lager eller att annullera din beställning.

Alla beställningar som du gör kommer att behandlas som ett erbjudande om att köpa varorna eller tjänsterna från oss och vi har rätt att när som helst avvisa sådana erbjudanden. Du bekräftar att en automatisk bekräftelse av din beställning som du kan få från oss inte innebär att vi accepterar ditt erbjudande om att köpa varor eller tjänster som annonseras på webbplatsen. Slutandet av ett avtal mellan dig och oss kommer att äga rum när en av våra tredjepartsspecialister för hantering av e-handelstransaktioner online, Stripe och/eller PayPal, som agerar på våra vägnar (i) debiterar ditt kredit- eller betalkort eller PayPal-konto eller (ii) skickar varorna till dig eller påbörjar tjänsterna, beroende på vilket som inträffar senast, och vi kommer då att skicka ett e-postmeddelande till dig som bekräftar att avtalet har slutits (“Avsändningsbekräftelse”). Avtalet gäller endast de varor eller tjänster vars avsändning vi har bekräftat i avsändningsbekräftelsen. Vi är inte skyldiga att leverera andra varor eller tjänster som kan ha ingått i din beställning förrän avsändningen av sådana varor eller tjänster har bekräftats i en separat avsändningsbekräftelse.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder, i den mån det står i vår makt att göra det, för att hålla uppgifterna om din beställning och betalning säkra, men i avsaknad av vårdslöshet från vår sida kan vi inte hållas ansvariga för eventuella förluster som du kan lida om en tredje part skaffar sig obehörig åtkomst till uppgifter som du lämnat när du går in på eller beställer från webbplatsen.

Du tar på dig risken för produkterna när de har levererats till den leveransadress som du angav när du beställde produkterna. Vi åtar oss inget ansvar om du anger en felaktig leveransadress eller om du underlåter att hämta produkterna från den leveransadress som du angett. Trots att risken för förlust eller skada på produkterna övergår till dig först när de har levererats till leveransadressen ska äganderätten till produkterna övergå till dig vid den senare av följande tidpunkter: (a) produkterna skickas av oss, och (b) vi tar emot betalning för dem.

9. Ångerrätt

Om du har köpt varorna eller tjänsterna som konsument (dvs. för privat bruk i motsats till affärsmässig användning), observera att du har rätt att häva alla avtal som ingåtts med oss inom 14 kalenderdagar från det att du har fått din beställning, med undantag för alla lättfördärvliga livsmedelsprodukter som ingår i beställningen.

Om du vill annullera ett avtal enligt denna klausul, se vår returpolicy för ytterligare information om hur du ska göra.

10. Pris och betalning

Alla priser som visas på webbplatsen är inklusive moms (i förekommande fall) enligt gällande skattesatser och är korrekta vid tidpunkten för inmatning av informationen i systemet enligt Europeiska kommissionens momsregler för e-handel. Inga ytterligare skatter kommer att debiteras dig. Vi förbehåller oss dock rätten att när som helst ändra priserna utan att meddela dig detta (med undantag för att eventuella ändringar inte påverkar beställningar för vilka vi har skickat en avsändningsbekräftelse till dig).

Betalning kan ske med alla större kredit- eller betalkort eller via ditt PayPal-konto. Betalningen kommer att debiteras och rensas från ditt konto innan din vara skickas eller tjänsten tillhandahålls dig.

I det osannolika fallet att det pris som visas på kassasidan är fel, och vi upptäcker detta innan vi accepterar din beställning i enlighet med klausul 9, är vi inte skyldiga att sälja varorna till dig till det angivna priset. Vi försöker alltid se till att de priser på varor som visas på vår webbplats är korrekta, men ibland kan äkta fel uppstå. Om vi upptäcker ett fel i priset på de varor som du har beställt kommer vi att meddela dig detta så snart som möjligt och ge dig möjlighet att bekräfta din beställning till det korrekta priset eller avbryta den. Om du annullerar din beställning och du redan har betalat för varorna (men de har ännu inte skickats) får du full återbetalning.

Du bekräftar att det kredit-, betalkort eller PayPal-konto som används är ditt. Alla kredit- och betalkortsinnehavare är föremål för valideringskontroller och auktorisering av kortutgivaren. Om utfärdaren av ditt betalkort vägrar eller av någon anledning inte godkänner betalningen till oss är vi inte ansvariga gentemot dig för förseningar eller uteblivna leveranser.

Om din kredit- eller betalkortsbetalning av någon anledning inte behandlas framgångsrikt förbehåller vi oss rätten att på nytt försöka behandla betalningen inom 48 timmar. Om betalningen fortfarande misslyckas kommer vi att meddela dig minst 48 timmar i förväg om ytterligare försök att behandla betalningen genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som du har lämnat till oss. Om du inte vill att vi på nytt ska försöka behandla betalningen måste du avbryta din beställning i förväg.

Vi tillåter dig att använda rabattkoder strikt enligt de villkor på vilka de utfärdades, vilka bland annat kan innehålla villkor som rör din rätt att använda dem och ett maximalt ordervärde. Vänligen bekanta dig med dessa villkor innan du gör en beställning eftersom vi förbehåller oss rätten att avvisa eller annullera beställningar som inte uppfyller dessa villkor, även om ditt kredit- eller betalkort har debiterats. Om det finns någon inkonsekvens mellan de villkor som låg till grund för utfärdandet av rabattkoderna och dessa villkor har rabattkodens villkor företräde. En kopia av villkoren för rabattkoder kan erhållas genom att skicka ett brev till vår kundtjänst på följande e-postadress: [email protected].

11. Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen skyddas av upphovsrätt, varumärken, databaser och andra immateriella rättigheter och du bekräftar att det material och innehåll som tillhandahålls som en del av webbplatsen ska förbli vårt eller våra licensgivares egendom.

Du får hämta och visa innehållet på webbplatsen på en datorskärm, lagra sådant innehåll i elektronisk form på en disk (men inte på en server eller annan lagringsenhet som är ansluten till ett nätverk) eller skriva ut en kopia av sådant innehåll för din egen personliga, icke-kommersiella användning, förutsatt att du behåller alla upphovsrättsliga och äganderättsliga meddelanden intakta. Du får inte på annat sätt reproducera, ändra, kopiera, distribuera eller använda material eller innehåll på webbplatsen i kommersiellt syfte.

12. Recensioner

Om du skickar in en recension ger du oss en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och helt underlicensierbar rätt att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa derivat från, distribuera och visa sådant innehåll över hela världen i alla medier.

Du ger Spansk Klubben / Spanish Club rätt att använda det namn som du skickar in i samband med sådant innehåll om de vill.

13. Erbjudanden på webbplatsen

Gratis leverans: Rabatt: Tillämpas vid kassan, rabatten motsvarar leveranskostnaden för det specifika landet. Leverans till andra länder kan fortfarande medföra en avgift. Gratis leverans har viktbegränsningar beroende på beställningens storlek. Detaljer om dessa gränser och begränsningar finns på sidan “Sverige Leveransavgifter”.

14. Ansvarsbegränsning

Leverans av varor

Dina rättigheter som EU-kund när du köper något på nätet omfattas av EU:s konsumentlagstiftning.

Om vi inte följer dessa villkor är vi endast ansvariga gentemot dig för förluster som du lider till följd av vår underlåtenhet att följa villkoren (oavsett om det beror på avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annat) och som är en förutsägbar konsekvens av en sådan underlåtenhet.

Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för: (i) bedrägeri eller bedräglig vilseledande framställning, (ii) brott mot de skyldigheter som följer av EU:s konsumentlagstiftning, (iii) defekta produkter enligt EU:s konsumentlagstiftning, eller (iv) avsiktliga överträdelser av dessa villkor som skulle ge dig rätt att säga upp avtalet, eller

(v) någon annan fråga för vilken det skulle vara olagligt för oss att utesluta eller försöka utesluta vårt ansvar.

Användning av webbplatsen

Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och i befintligt skick utan någon form av representation eller godkännande, och vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, i samband med den och dess användning. Du bekräftar att vi inte kan garantera och inte kan ansvara för webbplatsens säkerhet eller sekretess och inte heller för information som du tillhandahåller. Du måste bära den risk som är förknippad med användningen av Internet.

Även om vi försöker se till att det material som finns på webbplatsen är korrekt, välrenommerat och av hög kvalitet kan vi inte ta ansvar om så inte är fallet. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella fel eller utelämnanden eller för de resultat som erhålls genom användning av sådan information eller för eventuella tekniska problem som du kan uppleva med webbplatsen. Om vi informeras om felaktigheter i materialet på webbplatsen kommer vi att försöka rätta till detta så snart vi rimligen kan.

Vi avsäger oss särskilt allt ansvar i samband med följande:

Webbplatsens inkompatibilitet med din utrustning, programvara eller telekommunikationslänkar;

Tekniska problem, inklusive fel eller avbrott på webbplatsen;

Webbplatsens olämplighet, otillförlitlighet eller felaktighet.

Webbplatsen inte uppfyller dina krav.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag samtycker du till att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för följdskador eller tillfälliga skador (båda termerna omfattar utan begränsning ren ekonomisk förlust, förlust av vinst, förlust av affärsverksamhet, förlust av förväntade besparingar, slöseri med pengar, förlust av integritet och förlust av data) eller andra indirekta, särskilda eller straffrättsliga skador av något slag som uppstår till följd av eller är relaterade till din användning av webbplatsen.

15. Avgångsvederlag

Om någon del av villkoren anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska den bestämmelsen anses kunna avskiljas från dessa villkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna i villkoren.

16. Avstående

Inget avstående från oss ska tolkas som ett avstående från varje förfarande eller efterföljande överträdelse av någon bestämmelse.

17. Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela grunden för alla avtal mellan dig och oss.

18. Lag och behörighet

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med EU:s lagar och eventuella tvister ska avgöras av spanska domstolar.

19. Transport av dina beställda varor utanför EU

Vår butik är helt specialiserad på att leverera produkter till slutkonsumenter i Sverige (och endast i Sverige). Vi ansvarar inte för vad mottagaren avser att göra eller kommer att göra med varorna efter mottagandet, inklusive att transportera varorna till ett tredje land utanför Europeiska unionen där dess import kan vara reglerad eller förbjuden.